Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική ψυχοθεραπεία ορίζεται ως η θεραπεία πολλών ατόμων ταυτόχρονα εντός μιας συνεδρίας. Θα λέγαμε ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ισότιμη με την ατομική ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον ως προς την αποτελεσματικότητά της, και με ουσιαστικά οφέλη για όποιον την επιλέγει, παρόλο που αναμφισβήτητα είναι πολύ λιγότερο δημοφιλής, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα.Ποια είναι λοιπόν τα οφέλη της;


Αρχικά, τα μέλη που απαρτίζουν μια ομάδα ψυχοθεραπείας , παρά τα πάρα πολλά κοινά που έχουν μεταξύ τους, ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις παρόμοιες σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αναπόφευκτα χαρακτηρίζονται και από ποικίλες ατομικές διαφορές. Το γεγονός αυτό αποτελεί από τη φύση του έναν από τους πιο δυνατούς θεραπευτικούς παράγοντες μίας ομάδας. Η ίδια λειτουργία της ομάδας έχει δύναμη.Αναλυτικότερα,τα μέλη μιας ομάδας συνήθως έχουν παρόμοια προβλήματα. Η παρατήρηση από τα νεότερα μέλη της ομάδας ,των παλαιότερων μελών,τα οποία έχουν βελτιωθεί και εξελιχθεί, αυξάνει τις προσδοκίες των πρώτων. Αυτός και μόνο ο παράγοντας καθιστά τις παρεμβάσεις της ομάδας ανώτερες από τις ατομικές ψυχοθεραπείες ,ενώ παράλληλα προωθεί την αίσθηση αυτοδυναμίας του κάθε ατόμου.Σε μια θεραπευτική ομάδα ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι μοναδικός, ως προς τα συναισθήματα που βιώνεις, τις σκέψεις και τις δυσκολίες που συναντάς.Μέσω του μοιράσματος παρόμοιων εμπειριών ζωής με τα μέλη της ομάδας του, το άτομο βιώνει την αποδοχή από τους άλλους και τελικά την κάθαρση. Η παροχή άμεσων συμβουλών από τα μέλη της ομάδας και τους συντονιστές της αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό κάθε ψυχοθεραπευτικής ομάδας.

Πέρα, όμως από τον προφανή λόγο ύπαρξης αυτού του χαρακτηριστικού, δηλαδή τις διάφορες εναλλακτικές λύσειςπου μπορούν να βρεθούν για ένα πρόβλημα, ο έμμεσος σκοπός των άμεσων συμβουλών είναι πολύ βαθύτερος και συνιστά εξαιρετικό θεραπευτικό παράγοντα της ομάδας. Είναι η αίσθηση που αναπτύσσεται στα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει ανάμεσά τους αμοιβαίο ενδιαφέρον και φροντίδα. Σε αυτή τη φάση παρατηρείται η δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη, ότι δηλαδή το άτομο είναι σημαντικό για τους άλλους, γεγονός που αυξάνει την αυτοεκτίμησή του.Με άλλα λόγια, η ομαδική θεραπεία είναι η μοναδική μορφή ψυχοθεραπείας που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ωφελήσει τους άλλους.Έπειτα,, σε μια θεραπευτική ομάδα το άτομο έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει και να γνωρίσει την εντύπωση που δημιουργεί στους γύρω του. Μέσα στην ομάδα το άτομο συνειδητοποιεί τις κοινωνικές του συνήθειες, οι οποίες κάποιες φορές υπονομεύουν τις κοινωνικές του σχέσεις.Επιπροσθέτως, μέσα από παρόμοιες διαδικασίες όπου λαμβάνουν χώρο μέσα στην ομάδα , το άτομο μπορεί να βρει απαντήσεις σε πολύ βαθύτερα ερωτήματα ή συλλογισμούς του,όπως για παράδειγμα “Σε ποιο βαθμό συμβάλλω εγώ ο ίδιος στη μοναξιά μου;”Συμπερασματικά,γίνεται φανερό ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία όχι μόνο δεν υστερεί από την ατομική, αλλά σε πολλές φορές είναι και περισσότερο ενδεδειγμένη από αυτήν ανάλογα πάντα και τις ανάγκες του θεραπευόμενου. 

Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στη δυναμική που προκύπτει από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον εαυτό τους με το να βοηθούν ο ένας τον άλλο.